Limit search with filter

WINKEL - společnost

Znalosti, inovace a mezinárodní ú?ast

Lineární a manipula?ní systémy - individualita ve všech realizacích. Navrhujeme a vyrábíme naše systémy v prostorách naší spole?nosti v Illingenu nedaleko od Stuttgatru.

V?tšina našich systém? je vyráb?na ru?n? týmem našich zkušených zam?stnanc?.

Speciální ?ešení jsme schopni zajistit ve velmi krátkém ?ase, ale s naší již d?íve dokázanou vysokou kvalitou. Pro výrobu systém? používáme pouze vysoce kvalitní komponenty, které se již odv?d?ily po celém sv?t? nap?íklad v automobilovém pr?myslu. WINKEL poskytuje komponenty a systémy pro vysoké zatížení od 10 kg do 100 t.

The Company WINKEL

[2:02]
WINKEL Firmenportrait 2020 2:02
The video show the portfolio of the company WINKEL in Illingen, 90 seconds all processes, technology and customer care.

WINKEL - úsp?ch spole?n? se zam?stnanci

Za úsp?chem spole?nosti WINKEL stojí více než 160 zam?stnanc?: pracujících ve vývoji, nákupu, administrativ?, výrob?, prodeji a zákaznickém servisu. Jsme na n? opavdu hrdí, protože každý den v?nují své úsilí našim zákazník?m ve snaze o co nejlepší pokrytí jejich technických pot?eb a komer?ních požadavk?.

Nadšení, které všichni sdílíme, se odráží v našich produktech a spole?n? s našimi zákazníky se t?šíme z jejich sou?asného i budoucího rozvoje.
Váš August Winkel
Váš Dipl. Ing. Christian Winkel


WINKEL Konstruktion & Produktion

Lineární a manipula?ní systémy

individualita ve všech realizacích

Komponenty a systémy od 10kg do 100t.
Navrhujeme a vyrábíme naše systémy v prostorách naší spole?nosti v Illingenu nedaleko od Stuttgatru. V?tšina našich systém? je vyráb?na ru?n? týmem našich zkušených zam?stnanc?.

Speciální ?ešení jsme schopni zajistit ve velmi krátkém ?ase, ale s naší již d?íve dokázanou vysokou kvalitou. Pro výrobu systém? používáme pouze vysoce kvalitní komponenty, které se již odv?d?ily po celém sv?t? nap?íklad v automobilovém pr?myslu. WINKEL poskytuje komponenty a systémy pro vysoké zatížení od 10 kg do 100 t.

Alles aus einer Hand.

Unser Maschinenpark umfasst 15 CNC-Bearbeitungszentren. Wir fertigen die WINKEL-Führungsprofile bis zu einer Länge von 13 m komplett nach Ihrer Fertigungszeichnung.


Ablängen, feinrichten, fräsen, bohren bis hin zur Oberflächenbehandlung (lackieren, galvanisch- oder spritzflammverzinken) – Sie erhalten alles einbaufertig aus einer Hand.

Privacy settings

We use cookies on our website. Some of these are necessary and essential, while others help us with this website and understand and optimize the use of the website.

You can adjust these settings at any time.

More information about the use of cookies on this website can be found in the Privacy settings.