Robotické dráhy RLE


Robotické dráhy RLE

  • tvrzená bezvolní vedení s ob?hem kuli?ek ve velikosti 35 až 55 nebo tvrzené ploché vedení
  • pohon p?es tvrzené pastorky a ozubenou ty?
  • pastorek mazání pro p?ísun maziva ozubené ty?e
  • centrální mazání pro celé osy
  • p?esnost pod ± 0,1 mm
  • jednoduchá nivelizace podlahy
  • rychlost pojezdu p?es 2m/s
  • na požádání s kryty