Záv?rový ?lánek pro jednoduchý p?esný kladi?kový ?et?z